По повод професионалния празник на българските археолози на 14 февруари, Център за подводна археология получи покана от ръководството на начално училище Монтесори гр. Варна, за запознаването на техните ученици с историята на българската подводна археология. Изнесена беше кратка лекция с презентация за археологическите проучвания под вода в миналото и сега, показани бяха научно – популярни филмчета за подводните проучвания по Северното Черноморие и Несебър – град на ЮНЕСКО. Филмчетата са направени с насоченост към образователни програми и са финансирани от Национален фонд „Култура“. За децата беше направена и демонстрация на съвременно водолазно оборудване и целолицева маска, също закупена с финансовата подкрепа на НФК в иновативен образователен проект „Морска школа по подводна археология“.