ЦЕНТЪР ЗА ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ, СОЗОПОЛ

ЦЕНТЪР ЗА ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ, СОЗОПОЛ

За нас

Центърът за подводна археология (ЦПА)

е български държавен културен институт, самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към Министъра на културата на Република България. Основните задачи на института са свързани с опазването, проучването, и документирането на културното наследство под вода в български териториални води

и българската изключителна икономическа зона в Черно море, както и във вътрешните водни басейни на Република България. Центърът за подводна археология дава експертни становища по искане на държавни органи и структури във връзка с опазване на подводното културно наследство на Република България.

ЦПА Созопол – 40 години широка изследователска дейност!

От своето основаване през 1978 г. ЦПА е базиран в гр. Созопол. Центърът е най-старото учреждение от своя тип в Източна Европа и представлява първата подобна институция, работеща активно в Черноморския басейн.

Вижте повече

Кои сме ние

Научете повече за Центъра за Подводна Археология.

Какво правим

Проветете повече за предмета на дейността ни.

Как го правим

Вижте с какво техническо оборудване разполагаме.

Издания на ЦПА

Разгледайте ценните книги, издадени от Центъра за подводна археология през годините.

Към библиотеката

Последни реализирани проекти

ЦПА-Созопол

Вижте още проекти

Екип на ЦПА – Созопол

Д-р Найден Прахов
Д-р Найден Прахов
Д-р Калин Димитров
Д-р Калин Димитров
Христина Ангелова
Христина Ангелова
Вижте целият екип
Вижте всички проекти