1. Постановление № 128 / 28.06.2002: Вижте ТУК

2. Конвенция на ЮНЕСКО: Вижте ТУК

3. Устройствен правилник: Вижте ТУК

4. Устройствен правилник ЦПА: Вижте ТУК

5. План за равенство ЦПА: Вижте ТУК

6. Министерско постановление: Вижте ТУК

7. Закон за културното наследство: Вижте ТУК

8. Конвенция на ЮНЕСКО за защита на подводното културно наследство: Вижте ТУК

9. План за насърчаване на равенството между жените и мъжете. Вижте ТУК

Eкип на ЦПА през 2017