Центърът за подводна археология е единственият държавен институт в България, който по закон (ПМС № 128) има право да извършва дейности свързани с:

1. Проучване, документиране и опазване на подводното археологическо наследство (българско черноморско крайбрежие, реки и езера). В това число влизат контрол над подводни, хидротехнически и драгажни дейности, подводни археологически изследвания, геофизични и геоморфоложки изследвания, насочени към промяната на бреговата ивица от древността до наши дни, химични, ботанични, зооложки и други изследвания, целящи установяването на палеоклиматичните условия по българското черноморско крайбрежие и промените в климата;

2. Научна, научно-информационна, експертна и консултантска дейност, предимно свързани с изготвянето на наредби и закони при осъществяване на подводна дейност и опазване на културно-историческото наследство;

3. Организиране и провеждане на национални и международни научни прояви. Организатор е на редица научни прояви, най-важната от които е международният симпозиум ТРАКИЯ ПОНТИКА, стартирал през 1979 година. Научният форум е организиран единствено със средства и усилия на ЦПА, като в него участват обикновено представители от 10-15 държави. Сред тях са едни от най-изтъкнатите изследователи в областта на подводната археология – Джордж Бас, Онър Фрост, Герхард Капитен, Дейвид Френч , Джан Боузек, Джон Хинд, Димитриос Самсарис, Роланд Паскоф;

4. Експозиционна, популяризаторска и издателска дейност. Подготвя и издава научни трудове на български и чужди автори в областта на морската история и археология, организира временни изложби, представящи българските археологически открития под вода. Една от изложбите „Тайни от морското дъно“ в гр. Китен представя колекция от котви от различни периоди, предмети от подводни археологически разкопки на потънало селище от ранната бронзова епоха и потънал кораб от 18-19 век в южния залив на Китен. Част от предметите могат да се видят и във виртуалния музей в страницата на ЦПА;

5. Подготвка и квалификация на кадри. Организира и изпълнява образователни програми по морска история, етнология и подводна археология в рамките на летни школи за студенти и осигуряване на възможности за практическо приложение на усвоените знания и умения. Подобни школи са провеждани в рамките на съвместни проекти с неправителствената археологическа организация „Балканско наследство“ и по българо-турска програма „Partnership IPA Cross-Border Programme“;

6. Съдействие при определяне на приоритетите на държавната културна политика в областта по опазването на културното наследство под вода;

7. Участие при изработването и даването на становища по проекти на нормативни актове в областта по опазването на културното наследство под вода.

Пишете ни при въпроси

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem quisque velit nisi.

Към контакти