В края на 2022 г. Център за подводна археология закупи две целолицеви маски и наземна жична и безжична аудио и видео комуникация по проект „Морска школа по подводна археология“ финансиран от Национален фонд „Култура” по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ“.
В последните години целолицевите маски и комуникация са стандарт за подводни работни дейности в западния свят и са задължителни при обучения под вода за висококвалифицирана работа, като това е наложено и чрез някои законодателства.
Удобствата на целолицевите маски и възможността за аудио и видео комуникация по време на археологическите проучвания е незаменима помощ при вземане на решения на ръководния екип, който наблюдава археологическия обект в реално време и са неизменна част от безопасната водолазна работа. Видеокомуникацията работи на записващ режим, така че записите биха могли да подложат археологическият обект на допълнително и последващо интерпретиране.
За нас е удоволствие да демонстрираме практическата функция на специализираното водолазно оборудване в прикаченото видео!