На 7 и 8 ноември в София се проведе вторият международен семинар по проекта Blue Culture Technology Excellence Hubs in EU Widending States Members (BCT Hubs) по програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. Семинарът беше с фокус върху подводното културно наследство, подводната археология, морските научни изследвания и технологични иновации, както и създаването на взаимосвързани центрове от организации в подкрепа на подводното културно наследство.
Събитието беше организирано от Центъра за подводна археология към МК и Фондация „Балканско наследство“ и бе открито от заместник-министъра на културата на България арх. Чавдар Георгиев. В речта си той подчерта, че реализацията на проекта е в съответствие с политиката и целите на Министерството на културата и заяви готовност за подкрепа и сътрудничество за постигане на общите цели – опазване, проучване и популяризиране на подводното културно наследство на България и развитието на подводната археология.
Проектът стартира в края на 2022, когато Центъра за подводна археология гр. Созопол, заедно с още 14 организации от Гърция, Малта и България, подписа договор с Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания към Европейската комисия (EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA)) за участие в проект Blue Culture Technology Excellence Hubs in EU Widening Member States (Project 101087146 — BCThubs). Проектът е изцяло финансиран от REA в рамките на програма Хоризонт (Horizon), подпрограма HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04. Той предвижда изграждането на капацитети за научноизследователска и иновационна дейност в сектора на морското културно наследство и синята икономика. Ще бъдат разработвани прототипи на технологични решения, подкрепящи научните изследвания на подводното културно наследство и валоризацията на подводния туризъм. ЦПА еангажиран с разработването на иновативна технология и методология за морски геофизични проучвания посредством геоелектрично съпротивление в триизмерна среда и създаването на консорциум в България. Изпълнение на проекта е в периода 1/1/2023 – 31/12/2026.
Линк към сайта на проекта: https://bcthubs.eu/