Радостин Пенев

Водолаз, шкипер, механик на борда на МК Христина на ЦПА.

Квалифициран водолаз и водач на кораб до 40 бт, с международни сертификати за подготовка по опазване на морската среда, професионална компетентност за начална подготовка по морска безопасност и професионална компетентност за сигурността на кораба. Част от екипа на ЦПА от февруари 2018 г.