ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ
BLUE CULTURE TECHNOLOGY EXCELLENCE HUBS IN EU WIDENING MEMBER STATES
СИНИ КУЛТУРНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ХЪБОВЕ В РАЗШИРЯВАЩИТЕ СЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

На 11.11.2022 г. Център за подводна археология гр. Созопол, заедно с още 14 организации от Гърция, Малта и България, подписа договор с Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания към Европейската комисия (EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA)) за участие в проект Blue Culture Technology Excellence Hubs in EU Widening Member States (Project 101087146 — BCThubs). Проектът е изцяло финансиран от REA в рамките на програма Хоризонт (Horizon), подпрограма HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04.

Проектът предвижда изграждането на капацитети за научноизследователска и иновационна дейност в сектора на морското културно наследство и синята икономика. Ще бъдат разработвани прототипи на технологични решения, подкрепящи научните изследвания на подводното културно наследство и валоризацията на подводния туризъм. Проектът цели създаването на консорциуми (хъбове) от организации, подкрепящи защитата, проучването, управлението, валоризацията, популяризирането и достъпността на подводното културно наследство във всяка от участващите държави – Гърция, Малта и България. ЦПА ще бъде ангажиран с разработването на иновативна технология и методология за морски геофизични проучвания посредством геоелектрично съпротивление в триизмерна среда и създаването на консорциум в България. Изпълнение на проекта е в периода 1/1/2023 – 31/12/2026.

По-широката амбиция на проекта е създаването на BCT клъстер за целия ЕС, който ще създаде официална връзка между центровете след проекта.

Линк към сайта на проекта: https://bcthubs.eu/