Павлина Райкова

Главен счетоводител в Центъра за подводна археология от 2012.

Придобива магистърска степен по специалност Финанси в Бургаски свободен университет през 2004. През същата година започва работа като касиер-счетоводител в отдела за Местни данъци и такси към община Созпол. Участва във всички проекти на Центъра за подводна археология.