Павел Иванов

Капитан на кораб към Център за подводна археология от 2022 г. 

Професионална квалификация корабен рулеви и водач на кораб до 40 БТ по море, с водолазна правоспособност и 15 години стаж.