От 2012 г до 2014 г. Центъра за подводна археология, гр. Созопол реализира два проекта съвместно с Асоциация за културно наследство, Къркларели по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ.

Проектите са „Трансгранично сътрудничество за развитие на капацитета в областта на археологическото наследство“ (CrossCoopArch) и „Трансгранично сътрудничество за ревитализация на археологическото наследство“ (CrossCoopArch -2). Основната цел на проектите е да развие техническата и човешката инфраструктура на партньорите, извършващи изследвания в областта на подводните проучвания и да подобри техния капацитет.

В рамките и на двата проекта Центъра за подводна археология реализира като основни дейности Школи по морска история и подводна археология.

Те включват водолазно обучение на 8 студенти/специалисти от България и Турция, теренна работа в морето – обучение за работа със сонар и ROV – дистанционно управляван апарат, обучение за прилагане на различни геофизични методи при подводни археологически проучвания.

В обучението участват български и турски студенти и специалисти по археология. Курсисти са въведени в проблематиката на подводните археологически изследвания от теоретичен курс с лектори – специалисти по подводна археология от България.