Системното изследване с дистанционни геофизични методи има за цел да установи точната локализация и надеждната идентификация на потенциално значими от археологическа гледна точка цели в изследваните акватории.
Отчитайки ограниченията на всеки един метод за геофизични проучвания, прилаган индивидуално, за целите на проучванията използваме набор от магнитни, акустични и електрически методи, които да гарантират събирането на достатъчно информация, необходима за локализиране и идентифициране на културни ценности под вода.

1. Еднолъчев ехолот – BBT ES Flamingo R100DGR; BBT-DGPS-09 – Производител: BBT Marine Electronics Ltd.
Цифровият ехолот служи за измерване на дълбочината във водни басейни, както и за събиране на данни в площи, където други методи не могат да бъдат използвани, поради малките дълбочини на измерваната акватория

2. Многолъчев ехолот – MB1; Real Time Appliance (RTA); Digibar V; Digibar S – Производител: Teledyne Odom Hydrographic
Система за създаване на числен модел на терена (морското дъно). Състои се от следните компоненти:
Сонарна глава с интегриран сензор за движение DMS0525;
Модул „Реално време“ (RTA);
Сонда за измерване скоростта на звука във водата, налягане и температура DIGIBAR-S
Сонда за измерване на скоростта на звука DIGIBAR-V

3. Остронасочен параметричен поддънен профилограф – SES 2000 Compact – Производител: Innomar Technologie GmbH
Системата се използва за получаване на вертикален разрез на морското дъно

4. Странично сканиращ сонар – StarFish 450H – Производител: Tritech Co. UK.
Визуализираща система за придобиване на информация за характера на морското дъно и наличие или отсъствие на културни ценности, експонирани върху него

5. 2 DGPS – Trimble SPSx61; SPSx51- Производител: Trimble
Диференциални GPS координиращи системи

6. Електрическо съпротивление – 10-канална система SysCal Pro Производител: Iris instruments
За измерване на електрическото съпротивление в морска среда от типа „дипол-дипол“; с буксируем кабел с електроди, отстоящи 5 м един от друг

7. ROV-SYS-PRO 4-PS-300SE-P
Дистанционно управляем апарат VideoRay PRO 4-PS-300SE-P е специално конфигуриран за професионална водолазна работа с цел ефективното изпълнение на различни задачи, свързани с инспекция и наблюдение на археологически обекти под вода и за идентифициране на такива

8. Подводен метален детектор Pulse 8x

Пишете ни при въпроси

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem quisque velit nisi.

Към контакти