За нас е чест, че имаме за партньори едни от най…….. А ето ги и тях:

КАТЕДРА
АРХЕОЛОГИЯ

Катедра Археология към Исторически факултет в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

ДЕПАРТАМЕНТ
АРХЕОЛОГИЯ

Департамент Археология към Нов Български Университет

МОРСКА
АРХЕОЛОГИЯ

Център за морска археология – Университет в Саутхемтън, Великобритания

МОРСКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Програма по морски изследвания към Университета в Кънектикът, САЩ

ПОДВОДНА

АРХЕОЛОГИЯ

Институт по подводна археология, САЩ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ

ИНСТИТУТ

Национален археологически институт с музей при БАН

ИНСТИТУТ

ОКЕАНОЛОГИЯ

Институт по океанология – БАН

ИНСТИТУТ

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН

БАЛКАНСКО

НАСЛЕДСТВО

Фондация Балканско културно наследство

КУЛТУРНО

НАСЛЕДСТВО

Асоциация за културно наследство - Къркларели

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ

МУЗЕЙ

Археологически музей – Созопол

АКО ИСКАТЕ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТТА НИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС