Център за подводна археология, Созопол

Центърът за подводна археология (ЦПА) е български държавен културен институт, самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към Министъра на културата на Република България. Основните задачи на института са свързани с опазването, проучването, и документирането на културното наследство под вода в български териториални води и българската изключителна икономическа зона в Черно море, както и във вътрешните водни басейни на Република България. Центърът за подводна археология дава експертни становища по искане на държавни органи и структури във връзка с опазване на подводното културно наследство на Република България.

Още...

Потънал кораб в залива на Китен

Потънал кораб в акваторията на Черноморец

STRIL Explorer

Потънал византийски кораб

На STRIL Explorer

MMT Surveyor Interceptor

Дейност

С какво се занимаваме

Екипът

Членовете на нашия екип

За нас

Центърът за подводна археология е единственият държавен институт в България, който по закон (ПМС № 128) има право да извършва дейности свързани с:

1. Проучване, документиране и опазване на подводното археологическо наследство (българско черноморско крайбрежие, реки и езера). В това число влизат контрол над подводни, хидротехнически и драгажни дейности, подводни археологически изследвания, геофизични и геоморфоложки изследвания, насочени към промяната на бреговата ивица от древността до наши дни, химични, ботанични, зооложки и други изследвания, целящи установяването на палеоклиматичните условия по българското черноморско крайбрежие и промените в климата;

 


Още...

Най-новото от сайта

„Строително-монтажни работи за ремонт на сградата с идентификатор 67800.35.96.1, находяща се

Още...

Центърът за подводна археология (ЦПА) е български държавен културен институт, самостоятелно юридич

Още...

Още в края на ХIX век Карел Шкорпил регистрира археологически находки в района на залива. Многопла

Още...

Контакти

Офис на ЦПА:
Ул Аполония № 1
8130, Созопол

+ 359 55022405

 cuasozopol@abv.bg