Веселин Драганов

През 1983 завършва археология в Букурещ, Румъния с дипломна работа за потъналите селища по българското Черноморие в светлината на известните тогава факти за този вид археологически паметници.

От 1979, като студент и служител Националния Археологически институт с музеи при Българската Академия на науките участва в многобройни археологически проучвания и обходи на сушата и под вода в България, Румъния и Гърция (Дуранкулак, Яйлата, Промахон, Тополница, Островул Корбулуй, Сармисегетуза). Между 1988 и 2016 участва като заместник и научен ръководител във всички подводни археологически разкопки, проучвания и обходи провеждани в този период от Центъра за подводна археология (интердисциплинарни изследвания в южния залив на Несебър, потъналите селища от ранната бронзова епоха, началото на преходния период и финала на халколита при Ропотамо, Китен и Созопол- V – III хил. пр.Хр.), Варна-Паша дере, пристанищата на Ахтопол и Поморие, проучването на османски кораб в пристанището на Черноморец, търсене с геофизична апаратура на потънали подводници от Първата и Втората Световни войни.

Научните му интереси са съсредоточени върху появата и развитието на морските култури по Западното черноморско крайбрежие от края на неолита до края на Ранната бронзова епоха, морските занаяти и ранното корабоплаване, генезиса на прото-тракийските племена по крайбрежието и връзката на промените в климата и бреговата линия в края на Холоцена с хода на културното и икономическо развитие на крайбрежното население в древността.

По тези теми той има редица публикации в наши и чужди специализирани издания, участия в международни симпозиуми, статии и филми за популяризиране на подводната археология и нейните постижения сред по-широк кръг читатели.