В периода 20.03.2023 – 24.03.2023 г. д-р Калин Димитров посети Изследователския център „Хеменхофен“ на Държавната служба за културно наследство на провинция Баден – Вюртенберг, Федерална република Германия, където представи обзорен доклад на тема „Ropotamo and Sozopol: Submerged prehistoric sites and ancient harbors on the West Black sea cost.“

Съавтор на доклада е Палев Георгиев от ЦПА, а приноси към представените изследвания имат и доц. д-р Маргарит Дамянов, доц. д-р Мария Гюрова и Христина Василева от Националния археологически институт с музей при БАН, както и д-р Надежда Карастоянова от Националният природонаучен музей при БАН.

Изследователският център „Хеменхофен“ (Hemmenhofen branch of the Cultural Heritage Department Baden-Württemberg) е специализирана структура, която отговаря за изследването и опазването на праисторическите наколни селища в езерата Констанс и Бодензее, 15 от които са част от серийния трансграничен обект на световното културно наследство „Праисторически наколни жилища в Алпите“ по конвенцията на ЮНЕСКО от 1971 г.

Д-р Димитров осъществи и срещи във връзка с бъдещо сътрудничество по изследване на поленови и археоботанически останки от потъналите селища Ропотамо и Созопол.