В края на месец август 2022 г. Министерството на културата обяви, че подновява работата по проекта за превръщането остров Св. Кирик и Юлита в световен център на изкуствата. Във връзка с този проект Центърът за подводна археология в Созопол започна подводни проучвания, които бяха съсредоточени в пристанището на Созопол и по-скоро към частта, която е към остров Св. Кирик и Юлита с идеята някогашното пристанище, което е функционирало до преди 30 години, да бъде върнато в действие и отново да функционира.

Цялата акватория на пристанището е изключително богат археологически обект. Там е било античното пристанище на град Аполония Понтика, по-късно наречен Созополис. В акваторията на пристанището са открити и две праисторически селища. При функционирането на едно пристанище в бъдеще тези обекти могат да бъдат увредени, затова целта на нашето проучване беше да установи какво е запазено в акваторията на остров Св. Кирик и какви мерки могат да бъдат взети, за да бъдат съхранени обектите и за в бъдеще.

Дългата и успешна експедиция доведе до удовлетворяващи резултати и внедряване на нови технологии, които облекчават и подпомагат нелеката археологическа работа под вода. Целолицевите маски с комуникация бяха закупени с финансиране от НФК по проект на ЦПА „Школа по морска история и подводна археология. Интердисциплинарни методи и иновации.“