В последните дни на 2023 г. приключи изпълнението на всички дейности по проект   финансиран от Национален фонд „Култура” по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ“.

Реализирахме една успешна инициатива за обучение на млади специалисти по морска история и подводна археология свързана с иновациите в морските изследвания, както и интердисциплинарни методи в помощ на подводните проучвания. Участниците се запознаха и с иновации в областта, с които се постигат високи резултати и които са се превърнали в стандарти на качествената съвременна изследователска работа. Школата беше съчетана с реална теренна работа, така че всички участници след практическите водолазни курсове и след теоретичните курсове за методологията на подводната археологическа работа, участваха в подводните разкопки при изпълнението на проектите на ЦПА през цялата 2023-та година.

Една от главните цели на проекта е Школата да се превърне в ежегодна програма, която ще бъде отворена както за български, така и за чуждестранни студенти и млади учени. С осъществяването на школата ЦПА цели решаването на един много сериозен и актуален проблем в българската подводна археология – липсата на специалисти в областта. Именно запълването на тази професионална ниша беше водеща задача на настоящия проект. Много от проведените в школата обучения не могат за бъдат успешно преподадени и изучени в кабинетна среда. Това е и едно от големите предимства на школата – преподаването и прилагането при теренни условия и на реални обекти на иновативни интердисциплинарни методи и практики, ползвани в подводната археология.

Изключителен шанс за реставраторите в школата – Дана Златанова и Виолета Илиева, беше участието им в подводното проучване на корабокрушение „Урдовиза“ в акваторията на гр. Китен, проект с международно участие на американски и австралийски специалисти по корабна археология и консервация на находки от морска среда. Срещата и работата им съвместно с д-р Иан МакЛауд, консерватор-реставратор от Западноавстралийски морски музей във Фриймантъл и д-р Андрю Видука, консерватор-реставратор, член на Международен комитет за подводно културно наследство на ИКОМОС, гост преподавател университет в Нова Англия, Австралия, беше изключително ползотворна – те са едни от световно известните реставратори в тази научна област и предадоха изключителни практически знания и опит на младите ни специалисти. Живко Паянев – студент четвърти курс по Археология в СУ „Св. Климент Охридски“ участва в четири подводни археологически експедиции на ЦПА през 2023 – проучванията на акваторията на о. Св. Св. Кирик и Юлита – пролетна и есенна кампания, проучването на акваторията в Несебър и в недеструктивно проучване в  акваториите на Шабла и Каварна. За кратко време натрупа практически опит и знания неусвоими в кабинетна среда. Георги Данков – студент в университета в гр. Тюбинген, Германия, който специализира палеоботаника участва в подводна археологическа експедиция в Несебър, както и в работата при обработката на палеоботаническите проби от селищата от раннобронзовата епоха при Ропотамо и Созопол.

Теоретичната част от обучението включи лекции и презентации в широк тематичен спектър – Подводни археологически обекти в Черно море – праисторически селища, антични фортификационни съоръжения и архитектурни комплекси, исторически пристанища, корабокрушения; Методология на разкопаване на подводни обекти; Методология на документиране чрез фотогрометрия, запознаване със специализиран софтуер за обработка, триизмерни модели на заснетите обекти; Геофизични методи и приложението им при подводната археология, запознаване със специализиран софтуер за обработка на данни, както и с геофизичното оборудване (собственост на ЦПА); Консервация на находки извадени от морска и сладководна среда; Международен опит и нормативна база;  Други интердисциплинарни изследвания – дендрохронология, палеозоология, палеоботаника, палеоекология и др.; Използване на специализирано водолазно оборудване – целолицеви маски, работа със сух костюм, подводни скутери, работа с компресор за пълнене на бутилки, работа с водни ежектори – теоретична и практическа част.