Петър Петров

Доайен на екипа.

От създаването на Базата за морски проучвания през 1978 г., Петър Петров участва във всички подводни археологически разкопки като водолаз и капитан. Започва работа като щатен водолаз в Центъра за подводна археология през 1982. Придобива магистърска степен по специалност история и археология във Великотърновски университет. Днес е щатен служител към ЦПА, отговорен за поддръжката на материалната база на Центъра, капитан на катера и старши водолаз. Участва във всички археологически проучвания.