Павел Георгиев

Павел Йорданов Георгиев е завършил магистратура Археология в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2016 г., а от 2017 г. е археолог в Центъра за подводна археология. От 2013 г. се занимава с водолазна дейност, от 2014 г. има степен научен водолаз, а от 2018 г. е инструктор по системата на CMAS.

През 2018 г. успешно завършва „OPITO“ одобрен курс „Въведение в безопасността при работа в море и действия при аварийна ситуация“ – код 5700 и курс „CA-EBS първоначално задействане и употреба“ – код 5902.

Научните му интереси са дигитални методи за документиране, фотограметрия, триизмерна визуализация и реконструкция на културно наследство.