От 27-ми май до 2-ри юни ЦПА беше домакин на обучителен курс по подводна фотография и фотограметрия, в рамките на който бяха представени иновативни методи и техники за подводна документация на потънало културно наследство.
Лектори на обучението бяха инж. Антонио Лагуди и инж. Умберто Северино, преподаватели от компанията „3Д Рисърч (3D Research)“ към Университета в Калабрия, Италия. Участници в обучението бяха археолози от ЦПА, партньори на ЦПА (SubDiving) и колеги от чужбина (Хърватия).
Курсът се осъществи като част от международен проект CREAMARE, в който ЦПА е партньор. Проектът има за цел да създаде транснационална и междусекторна рамка за сътрудничество, в която културни, научни и изследователски институции, творчески професионалисти и технологични експерти могат да участват в създаването на културни и творчески приложения и цифрови продукти за комуникация, разпространение и популяризиране на културното наследство. Дейностите са със специален акцент върху подводното културно наследство, повишаване на осведомеността по проблемите със замърсяването и други заплахи за околната среда, които засягат моретата и океаните. Крайният продукт е създаването на сериозна игра за мобилни платформи, която да обърне внимание на тези проблеми. ЦПА участва в платформата с дигитален модел на корабурушението Урдовиза и документираните артефакти от него. Дигитализацията е извършена чрез фотограметрия от колегата ни Павел Георгиев. Потъналият кораб се намира в Китенски залив при н. Урдовиза и се проучва съвместно от 2022 г. от археолозите доц. Крум Бъчваров и д-р Драгомир Гърбов с финансиране от Министерството на Културата на България и Института за Морска Археология, Тексас, САЩ.
https://creamare.eu/