В първите дни на декември приключи геофизичното проучване в акваторията на гр. Созопол, което е в рамките на  комплексно редовно археологическо проучване под вода в акваторията на остров Св. Св. Кирик и Юлита по договор сключен с Министерство на културата.

В работната програма на всеки един подводен археологически проект на ЦПА фигурира провеждането на геофизично заснемане на проучваната акватория. Морската геофизика е специфична научна област, особено при прилагането и в областта на подводната археология. Системното изследване с дистанционни геофизични методи има за цел да установи точната локализация и надеждната идентификация на потенциално значими от археологическа гледна точка цели в изследваните акватории.

Извършването на геофизични изследвания за нуждите на подводната археология включват заснемане с многолъчев ехолот, който създава подробна батиметрична карта, странично-сканиращ сонар, който дава представа за обекти на морското дъно с археологически потенциал и поддънен профилограф, който дава данни за стратиграфията на повърхностните дънни пластове и подпомага избора на места за бъдещи археологически проучвания.

През 2023 година ЦПА се сдоби с последно поколение странично сканиращ сонар SYSTEM 4900  и високопрецизна хидрографска батиметрична система тип многолъчев ехолот SeaBat T51 – R, както и специализиран софтуер Sea View MOSAIC+SBP, който е свръхмощна платформа за обработка на данни от геофизични изследвания. Индустриално ориентирана разработка на този нов софтуер позволява постигане на свръхвисока детайлност на образи съчетана с много висока функционалност. Също така позволява съвместяване на множество други стандартен формат данни като теренни модели, ГИС и векторни данни, растерни геореферирани изображения и други в общо 3D пространство за комплексна интерпретация, което безспорно е огромно предимство, когато целите са археологически проекти с комплексно интерпретиране и висока детайлност.

Комбинацията от работата на странично сканиращ сонар SYSTEM 4900, високопрецизна хидрографска батиметрична система тип многолъчев ехолот SeaBat T51 – R,  и софтуер Sea View MOSAIC+SBP дава впечатляващи резултати.

Странично сканиращи сонар и хидрографската батиметрична система тип многолъчев ехолот бяха закупени след обявяване на обществена поръчка от ЦПА и финансирани от Министерство на културата.

Специализираният софтуер Sea View MOSAIC+SBP беше закупен по проект „Морска школа по подводна археология“  финансиран от Национален фонд „Култура” по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ“.