Лекционен курс от интердисциплинарни методи на проучванията под вода – част от обучението по проект „Морска школа по подводна археология“  на ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ“ на НФК.

Една от дейностите на ЦПА, в които се инвестират усилия през годините е образователна програма по морска история и подводна археология, предназначена, както за студенти по археология, така и за дипломирани археолози. В българските университети не се изучава подводна археология в специализирана бакалавърска или магистърска програма, въпреки че развитието на тази научна област в България е на високо ниво, а резултатите от проучванията са от световна значимост и в международно обръщение. През годините ЦПА развива опит в организиране на школи по подводна археология, включително и с международно участие. В тази връзка е и настоящото провеждане на Школа по морска история и подводна археология свързана с иновациите в морските проучвания, предназначена за български студенти, което актуализира усилията на ЦПА за обучение на млади специалисти, които да ориентират своето кариерно развитие в подводната археология. Участниците се запознаха с интердисциплинарните методи и иновации в областта, с които се постигат високи резултати и които са се превърнали или предстои да се превърнат в стандарти на качествената съвременна изследователска работа. Образователната програма доразвива капацитета на организацията чрез привличане на млади хора към постоянния екип.

Едно от основните направления в школата беше обучението по морска геофизика, в която област в България липсват специалисти, особено при прилагането ѝв областта на археологията. Във връзка с този обучителен модул беше закупен специализиран софтуер Sea View MOSAIC+SBP, който е свръхмощна платформа за обработка на данни от геофизични изследвания с многолъчев ехолот, странично-сканиращ сонар и поддънен профилограф, с каквито апарати ЦПА разполага от 9 години и, които многократно са доказали своята ефективност в геофизичните проучвания на подводни археологически проекти. Индустриално ориентирана разработка на този софтуер следва всички най-високи стандарти в сферата и позволява постигане на свръхвисока детайлност на образи съчетана с много висока функционалност. Софтуерът е изключително подходящ за обучителни практики, тъй като в сравнение с други подобни продукти, наложили се на световния пазар, е лесен за работа, интуитивен при задаване на команди, опростен като интерфейс, лесен за разбиране, ползване и специализация.

Като част от интердисциплинарното обучение беше провеждането на специализиран курс за  документиране на археологически обекти и находки с помощта на подводна фотограметрия – специализиран софтуер обработва хиляди фотографии, направени от три камери (GoPro 10), с които археолог-водолаз снима в движение обекта. Така получените 3D модели представят детайлна и ясна картина на документирания обект (артефакт и/или морското дъно), каквато често самият специалист не може да види под вода, поради ниската видимост и невъзможността за възприемане на големи обекти под вода. Софтуерът позиционира заснетия обект в пространството след въвеждане на  GPS координати и го геореферира с точност до три сантиметра. Този начин на документация на находки и обекти превърна ЦПА е пионер и лидер в археологическата общност в България при прилагането на тези цифрови технологии за проучване и документиране на културното наследство.

Участниците в школата получиха и допълнителна теоретична подготовка – Подводни археологически обекти в Черно море – праисторически селища, антични фортификационни съоръжения и архитектурни комплекси, исторически пристанища, корабокрушения; Методология на разкопаване на подводни обекти; Консервация на находки извадени от морска и сладководна среда; Други интердисциплинарни изследвания – дендрохронология, палеозоология, палеоботаника, палеоекология и др., които дават важна част комплексното подводно археологическо проучване; Използване на специализирано водолазно оборудване – целолицеви маски, работа със сух костюм, подводни скутери, работа с компресор за пълнене на бутилки, работа с водни ежектори.