Ирена Николова

Административен секретар в Център за подводна археология от 2020 г.

Придобива магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, гр. Свищов през 2006 г.

Участва във всички проекти на Центъра за подводна археология.