Д-р Найден Прахов

Д-р Найден Прахов – директор от март 2020.

От 2015 той работи като археолог в Националния археологически инстиут с музей при БАН. Найден завършва бакалавърска (2003), магистърска (2007) и докторска (2013) степени в катедра Археология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Успешно защитава своята докторска дисертация на тема: „Интердисциплинарни методи за реконструкция на палеосредата и прогнозно моделиране за идентифициране на археологически обекти под вода“, част от която е разработвал в сътрудничество с центъра за напреднали пространствени технологии към Института за дигитална археология в университета в Арканзас.

От 2013 до 2015, Найден работи в ЦПА като археолог и заема позицията на заместник-директор в много от проектите на Центъра: подводни разкопки на ранноброзновото потънало селище в Китен (2014), геофизични проучвания по тръбата на Южен поток (2014), подводни разкопки на потънал кораб от 19-и век в акваторията на Черноморец (2015). Той е част от българския научен екип участващ в международния морски археологически проект „Черно море“, част от проекта за разработка на прогнозни модели за идентифициране археологически обекти по българското черноморско крайбрежие в ГИС среда (2009-2013).

Неговите научни интереси са фокусирани върху методите и практиките при археологически разкопки и документиране на археологически обекти; дистанционни модели при морски проучвания; прогнозни модели за подводни и крайбрежни археологически обекти; ГИС и пространствени анализи; потънали праисторически селища; ландшафтни промени и реконструкция на палеосредата.
Найден също е и съосновател и съдиректор на Неправителствената организация „Фондация Балканско наследство и полево археологическо училище“.