Balkan Heritage Field School (BHFS) е програма на Фондация Балканско наследство (BHF), предназначена за обучение в областта на археологията и опазването на културно-историческото наследство и е насочена към студенти и специалисти, но също така и към всеки (18+), който се интересува от изучаване на културното наследство и опазването му. Фондация Балканско наследство е българска неправителствена организация създадена през 2008 г. от Иван Василев, Найден Прахов и Анжела Пенчева с мисията да подпомага изучаването, опазването и популяризирането на културното наследство на Югоизточна Европа и прилежащите региони.

BHFS стартира за първи път през 2003 г. и се възобновява като програма на Фондация Балканско наследство през 2008 г. Тя включва полеви училищни програми, преподавани на английски език, в четири балкански страни: България, Гърция, Черна гора, Северна Македония и Израел. Всички полеви училища са свързани с текущи изследователски и/или консервационни проекти: археологически разкопки, исторически експедиции на изкуството, консервация на артефакти и паметници, като по този начин допринасят за изучаването и опазването на културното наследство на Балканите. През 2020 – 2021 г. BHFS е спрян поради разпространението на пандемията от COVID-19 в световен мащаб. От 2008 г. насам BHFS е реализирала 116 полеви училищни проекта (с продължителност от 1 до 8 седмици), посещавани от прибл. 2000 студенти от близо 70 държави* и включващи голям брой академични и изследователски институции, музеи и специалисти по наследство от България, Република Северна Македония, САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Белгия, Гърция, Франция, Черна гора и Япония.

Общата цел на BHFS е развитието и подобряването на достъпно базирано на практика образование в областта на археологията и опазването на наследството с акцент върху балканското културно наследство.

 

Целта е да бъдат допълвани академичното образование, обучението на доброволци и обучението преди и в началото на кариерата чрез краткосрочни полеви училища, базирани на практика.

През 2018 г. се провежда първата Полева школа по подводна археология в Черно море (България) съвместно с Центъра за подводна археология, Созопол с научен ръководител  д-р Найден Прахов.

По програмата са проведени са общо 4 школи – през 2019 г., през 2022 г. и 2023 г.

През 2024 г. школата ще се проведе през месеците май-юни в гр. Несебър.

https://balkanheritage.org/submerged-heritage-of-nessebar-excavation-project/

https://www.bhfieldschool.org/gallery/bhfs-underwater-archaeology-at-nessebar-bulgaria

https://www.bhfieldschool.org/about/history

https://www.bhfieldschool.org/program/underwater-archaeology-in-the-black-sea